Alles
Vraaggesprek met de auteur Herman Cohen, schryver van '/Jood in Palestina. Herinneringen 1939-1948/'. Gespreksonderwerpen zyn: zyn reeds op jonge leeftyd gewortelde zionisme; de relatie met zyn ouders; zyn vestiging als pionier in Palestina, waar vryheidsdrang en seksuele revolutie destyds hoogty vierden; de oorzaken achter de toen reeds ontkiemende conflicten tussen Joden en Arabieren; zyn onbegrip voor het joodse taboe op het Nieuwe Testament; zyn voorliefde voor de componist Johann Sebastian Bach; de houding van de pioniers tydens de oorlogsjaren, die hun vryheid niet wilden laten verstoren door verontrustende berichten uit het bezette Europa; de arrestatie van zyn vader, David Cohen, wegens de rol die hy speelde als voorzitter van de Joodse Raad onder de Duitse bezetting; de moord op premier Rabin op 4 november 1995 en Cohens terugkeer naar Nederland, nadat zyn huwelyk was stukgelopen en hy moe was van het aanhoudende geweld in Israel. Cohen leest een fragment uit 'Jood in Palestina'.
1995-12-07 00:00:00 +0100