Alles
Gesprek met de schilder Jan Sierhuis over zyn schildersloopbaan, zyn oorlogservaring, het kunstonderwys, zyn maatschappy-visie en zelfbeeld.
1988-01-07 00:00:00 +0100