Alles
Paul Rem, conservator van Paleis Het Loo onderzoekt wat Emma, Wilhelmina en Juliana hebben betekend voor ons land. Hoe gaven deze vrouwen de monarchie vorm?nl
Wilhelmina trad op 18-jarige leeftijd aan als koningin. Ze zag zichzelf als de krijgslustige Moeder des Vaderlands en oogstte op vele fronten bewondering.nl