Alles
Een wandeling met een boeiende gast op een mooie plek in Nederland.nl
Als peuter wist Marco Kroon al zeker dat hij later in het leger zou gaan. Hij werd naar de gevaarlijkste oorlogsgebieden uitgezonden, zoals Bosnië, Irak en Afghanistan.nl