Alles
Christelijk opinieprogramma, waarin Tijs van den Brink met zijn gasten praat over actuele onderwerpen op het gebied van levensbeschouwing, ethiek en morele dilemma's.nl

Humor als wapen tegen terrorisme (EO)

Fragment uit De Tafel van Tijs

Terroristen willen met hun aanslagen vooral angst zaaien onder mensen. Is humor misschien een goed medicijn en wapen tegen deze laffe daden?