Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.
Een documentaire van Kees Slager over het bombardement van Walcheren in de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende drooglegging. Ooggetuigverlagen weerspreken de geschiedschrijving.
1999-12-28 13:05:00 +0100