Alles
Een verzoekprogramma van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor alle leeftijdsgroepen. Voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging kunt u bij bij ons een verzoek indienen.nl
We schrijven; 13 oktober 1935.... 'nieuwlichter' ds. M.D. Gijsman deed zijn intrede in de Hervormde gemeente van Kampen. Ds. Gijsman begreep dat er wat moest veranderen, want de kerken begonnen leden te verliezen. Dat kwam doordat er vanaf de kansels gepredikt werd dat de mensen tevreden moesten zijn in hun lot... Een boodschap, die weerstand opriep in de crisisjaren, waarin grote armoede heerste en werkloosheid bijna standaard was. Ds. Gijsman deed zijn uiterste best om de mensen bij de kerk te houden en richtte oa de vereniging van jong Hervormden op. Deze sloeg enorm aan en uit de vereniging, is later het Hervormd kerkkoor Kampen ontstaan. Vandaag kunt u stemmen op een van de liederen van hun cd Wij danken U.nl