Alles
Een verzoekprogramma van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor alle leeftijdsgroepen. Voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging kunt u bij bij ons een verzoek indienen.
Een kleine 50 verzoeken en daarbij 11 liederen, o.a. lied 281 uit de bundel Opwekking: 'Als een hert dat verlangt naar water'
2014-01-26 20:45:00 +0100