Alles
Een verzoekprogramma van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor alle leeftijdsgroepen. Voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging kunt u bij bij ons een verzoek indienen.nl
Toen Jezus naar zijn Vader ging, beloofde Hij ons de Heilige Geest; de Trooster, Advocaat, Voorbidder en Helper...nl