Alles
Een verzoekprogramma van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor alle leeftijdsgroepen. Voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging kunt u bij bij ons een verzoek indienen.nl
Vanavond weer, op uw verzoek, acht liederen. We beginnen met het bekende 'Dank zij U Heer'nl