Alles
Een verzoekprogramma van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor alle leeftijdsgroepen. Voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging kunt u bij bij ons een verzoek indienen.nl
Het christelijk gemengd koor The Credosingers olv Jan Stolk bijt het spits af met gezang 434: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.nl