Alles
Een verzoekprogramma van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor alle leeftijdsgroepen. Voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging kunt u bij bij ons een verzoek indienen.
Het christelijk gemengd koor The Credosingers olv Jan Stolk bijt het spits af met gezang 434: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
2014-05-18 20:42:00 +0200