Alles
Een verzoekprogramma van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor alle leeftijdsgroepen. Voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging kunt u bij bij ons een verzoek indienen.nl
We openen deze aflevering met gezang 434: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der erenl