Alles
Een verzoekprogramma van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor alle leeftijdsgroepen. Voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging kunt u bij bij ons een verzoek indienen.nl
Het eerste lied is geschreven nav Klaagliederen 3: 'Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn....nl