Alles
Een verzoekprogramma van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor alle leeftijdsgroepen. Voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging kunt u bij bij ons een verzoek indienen.nl
De Christelijk Gemengde Zangvereniging Asaf uit Papendrecht olv Jan Mulder opent met gezang 135: 'Dankt, dankt nu allen God'nl