Alles
Een verzoekprogramma van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor alle leeftijdsgroepen. Voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging kunt u bij bij ons een verzoek indienen.nl
Op deze prachtige eerste lentedag beginnen we het programma met een loflied: Alles wat adem heeft, love de Herenl