Alles
Een verzoekprogramma van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor alle leeftijdsgroepen. Voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging kunt u bij bij ons een verzoek indienen.nl
Al uw blijken van meeleven in vreugde en verdriet vergezeld van een mooi lied vormen ook vanavond weer de vaste ingrediënten van de Muzikale Fruitmandnl