Alles
Een verzoekprogramma van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor alle leeftijdsgroepen. Voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging kunt u bij bij ons een verzoek indienen.nl
'k Wil U o God mijn dank betalen,U prijzen in mijn avondlied, dat is het openingslied. Gezang 280 uit de NHb of lied 425 uit Joh de Heer nl