Alles
Een verzoekprogramma van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen voor alle leeftijdsgroepen. Voor verjaardagen, jubilea of ter bemoediging kunt u bij bij ons een verzoek indienen.nl
Het Chr Regionaal Mannenkoor Sola Fide olv Andre van Vliet opent met gezang 149: Grote God wij loven Unl