Alles
Een bekende voorganger of dominee geeft een prikkelende overdenking bij een Bijbelgedeelte.nl
Ds. Paul Visser denkt met ons na over een oude wet in Israël waar eens in de zeven jaar alle schulden werden kwijtgescholden. Iedereen kreeg de kans om opnieuw te beginnen.nl