Alles
Een bekende voorganger of dominee geeft een prikkelende overdenking bij een Bijbelgedeelte.nl
Ora et labora. Een oude spreuk die 'bid en werk' betekent. Twee woorden die bij elkaar horen, maar is dat zo? Bidden kan niet zonder werken, want anders zou er geen koe meer gemolken worden.nl