Alles
Een bekende voorganger of dominee geeft een prikkelende overdenking bij een Bijbelgedeelte.
'De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja.' Al eeuwenlang wordt deze zin gebruikt als blijde groet op Paasmorgen.
2015-04-06 09:57:47 +0200