Alles
Iedereen vraagt zich op een bepaald moment in zijn leven af; wie ben ik? En wat wil ik in dit leven? Deze identiteitsvragen komen in de snelle westerse wereld op steeds jongere leeftijd bovendrijven. Hoe gaan Hindoejongeren hiermee om? Welke inzichten bieden de vele Hindoegeschriften? In Chatney zoeken we dat uit!nl
Hindoejongeren gaven in onderzoeken (uitgevoerd in Den Haag en Rotterdam) aan dat ze zich vaak ongelukkig voelen. Wat zegt de hindoe-dharma over geluk en vooral verhoging van je persoonlijk geluk?nl