Alles
Affaires die de wereld van politiek, zakenleven en media schokten worden nu maandelijks onder de loep genomen. Over hoe de werkelijkheid verdrongen kan worden door beelden, met een nieuwe werkelijkheid tot gevolg. Deze keer ook over media-analisten, lobbyisten en juridisch adviseurs.nl
Aan de hand van concrete voorvallen wordt het verschil tussen de werkelijkheid en het beeld dat media daarvan schetsten onderzocht. -'Moord, doodslag, taakstraf'; rechters als zachte heelmeesters.nl