Alles
Affaires die de wereld van politiek, zakenleven en media schokten worden nu maandelijks onder de loep genomen. Over hoe de werkelijkheid verdrongen kan worden door beelden, met een nieuwe werkelijkheid tot gevolg. Deze keer ook over media-analisten, lobbyisten en juridisch adviseurs.nl
Februari 2015 bezette een groep studenten het bestuursgebouw van de Universiteit van Amsterdam. Studenten wisten hun boodschap prima te etaleren, bestuurders slaagden daar nauwelijks in.nl