Alles
Affaires die de wereld van politiek, zakenleven en media schokten worden nu maandelijks onder de loep genomen. Over hoe de werkelijkheid verdrongen kan worden door beelden, met een nieuwe werkelijkheid tot gevolg. Deze keer ook over media-analisten, lobbyisten en juridisch adviseurs.nl
In 2004 plaatst jeugdzorg baby Yunus bij een lesbisch stel. In 2013 leidt de kwestie tot een politiek conflict. Reconstructie van hoe een nu 9-jarig pleegkind speelbal werd van verschillende belangen.nl